Konferencja Zimorodkowa w Borach Tucholskich.

20 – 21.10.2011

Bardzo udany początek kwartału jesienno-zimowego zawdzięczać możemy  przyjaciółce i długoletniej członkini KOSa – Beacie.

Wszystko to za sprawą zaproszenia na konferencję „Aspekty biologii zimorodka Alcedo atthis w kontekście ochrony na terenie Polski i Republiki Czeskiej” zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Tucholski Parki Krajobrazowy, w której Beata brała czynny udział.

Całe wydarzenie miało miejsce w Fojutowie – wiosce w samym sercu Borów Tucholskich. Zajazd obsługujący konferencję stanął na wysokości zadania, zapewniając gościom oraz prelegentom komfort i wikt.

Referatowa część zebrania okazała się wysoce zadowalająca – relacje z prac elity naukowców w kwestiach Alcedo atthis pozwoliła na poszerzenie horyzontów ornitologicznych oraz dała możliwość obcowania z pionierskimi tematami badań, a uzupełniona została poprzez sesję terenową. Niestety nie udało się spotkać Zimorodka, ale pustkę po nim skutecznie wypełniły liczne Kowaliki Sitta europaea oraz nigdy się nienudzące sikory Parus major.

Oto tytuły referatów prezentowanych w czasie konferencji:

„Charakterystyka hydromorfologiczna wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego”,

Agnieszka Ewa Ławniczak, Tomasz Zgoła

„Struktura użytkowania zlewni wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego”,

Tomasz Zgoła

„Wykorzystanie danych o ponownych kontrolach dorosłych zimorodków (Alcedo atthis) dla określenia ich przeżywalności”,

Pavel Čech

„Rola pomocników (hel pers) w biologii lęgowej zimorodka (Alcedo atthis)”,

Pavel Čech

„Monitoring lęgu zimorodka (Alcedo atthis) w świetle podczerwonym”,

Václav Vilimovský

„Populacja zimorodka (Alcedo atthis) w Zaborskim Parku Krajobrazowym – porównanie wyników badań z roku 2011 i lat 1992-1994”,

Beata Waśko

Sekretarz

Spotkanie Koła

15.10.2011

Obecny rok akademicki obfituje w nietypowe warunki spotkań KOSa. Tym razem anomalią okazał się dzień, w którym odbyło się zebranie – sobota.

W tygodniu poprzedzającym, prezes Koła wywiesiła ogłoszenia o naborze w szeregi KOSa. Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania Zarządu – swoją obecnością, poza stałym składem, zaszczyciły nas cztery nowe osoby.

Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie świeżych członków z dotychczasową działalnością oraz omówienie planów na najbliższy kwartał i rok akademicki.

Jacek Mazur, sekretarz