IX Bałtycki Festiwal Nauki – Wyspa Przyrodniczych Skarbów

26 maja członkowie Koła KOS UG (Magdalena Hadwiczak, Jacek Mazur, Aleksandra Niemc i Zuzanna Pestka) poprowadzili festiwalową wycieczkę na Wyspę Sobieszewską pt. „Wyspa przyrodniczych skarbów”. W wycieczce uczestniczyło 30 dzieci z Zespołu Szkół w Tuchlinie.

Wyspa Sobieszewska to miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych na skalę ogólnokrajową, ostoja różnorodności biologicznej w granicach wielkiej aglomeracji miejskiej – Gdańska. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tutaj coś dla siebie. Zainteresowani ssakami mogą liczyć na spotkanie sarny, dzika, a nawet foki szarej odpoczywającą na plaży. Jest to również raj dla wielbicieli ptaków – znajdują się tu dwa rezerwaty ornitologiczne – Mewia Łacha i Ptasi Raj. Ma tu swoją siedzibę Stacja Ornitologiczna PAN.

W czasie wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły dzieci poznały fakty przyrodnicze związane z wyspą oraz uzyskają informacje o metodach ochrony przyrody. Wysłuchają prelekcji dotyczącej najstarszej gałęzi zoologii – ornitologii. Przy pomocy atlasów i kluczy będą oznaczały spotykane gatunku zwierząt pod okiem doświadczonych ornitologów. Miały  również niepowtarzalną okazję obserwacji przy pomocy lunety i profesjonalnych lornetek ptaków przebywających na terenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Na specjalnie przygotowanych kartach obserwacji dzieci notowały  swoje spostrzeżenia. Uczyły rozpoznawać się drzew.

Podczas wycieczki zaobserwowaliśmy 46 gatunków ptaków:

łabędź niemy

ohar

nurogęś

kormoran

czapla siwa

myszołów

śmieszka

mewa srebrzysta

mewa siodłata

rybitwa rzeczna

gołąb miejski

grzywacz

sierpówka

kukułka

jerzyk

dzięcioł duży

dymówka

oknówka

świergotek drzewny

pliszka siwa

strzyżyk

kos

trzciniak

piegża

cierniówka

gajówka

kapturka

świstunka leśna

pierwiosnek

piecuszek

rudzik

kopciuszek

pleszka

muchołówka mała

muchołówka żałobna

bogatka

kowalik

sójka

sroka

kawka

wrona siwa

kruk

wróbel

zięba

dziwonia

trznadel

Celami wycieczki były:

1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez zaprezentowanie unikalnego obiektu przyrodniczego – rezerwatu „Mewia Łacha” jako obszaru Natura 2000 – nowej formy ochrony ptaków i ich siedlisk.

3. Nauka rozpoznawania ptaków i ssaków wybrzeży oraz ujścia rzek, kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zainteresowanie bogactwem i różnorodnością tych grup zwierząt oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z działaniami na rzecz ochrony przyrody.

4. Przedstawienie celów współczesnej ornitologii na przykładzie obrączkowania jako jednej z metod badań ptaków, umożliwiającej poznanie tras wędrówek ptaków i badanie wybranych aspektów biologii ptaków.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w zakładce Galeria

a

Bubobory w Nadleśnictwie Strzebielino

W tym roku członkowie naszego Koła brali aktywny udział w akcji Bubobory. Bubobory to leśny projekt integracyjny i edukacyjny. Jego celem nie jest ponowna inwentaryzacja przyrodnicza stanowisk puchaczy, lecz wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących metod lokalizacji, monitoringu oraz ochrony najrzadszej polskiej sowy przez grupę zawodową tych leśników, którzy mają na zarządzanych przez siebie terenach stanowiska puchacza. 

W pierwszej części ornitolog Urban Bagiński przedstawił prezentację o biologii, identyfikacji i ochronie sów oraz o potencjalnych miejscach ich gniazdowania.

Druga praktyczna część polegała na nocnych nasłuchach. Stworzyliśmy 5 zespołów, w których był przynajmniej jeden ornitolog oraz leśnicy.  

Fotorelację z tego szkolenia można przeczytać na stronie Nadleśnictwa http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/strzebielino/aktualnosci/rdlpgdansk/jednostki/strzebielino/edukacja/lekcje-w-lesie-aktualnosci/bubobory-w-nadlesnictwie-strzebielino

 

a