Sprawozdanie z działalności Koła 2010

    Działalność Koła ornitologicznego w 2010 r. obejmowała wiele płaszczyzn – członkowie Koła doskonalili swoje umiejętności jako młodzi naukowcy i przyrodnicy oraz edukowali dzieci i młodzież. 

    Przykładowe działania i aktywności Koła:

1. W roku 2010 spotkania KOS UG odbywały się co dwa tygodnie. Były to spotkania edukacyjne, na które uczęszczali zarówno członkowie Koła jak i uczniowie liceów. Przykładowa tematyka spotkań to: nauka rozpoznawania ptaków (szponiastych, mew i nurów) – zajęcia prowadzone przez dr Michała Skakuja oraz tematyka podróżnicza (opis wypraw, często w celach naukowych na: Spitsbergen, do Kanady, Helgolandu, Afryki czy Ameryki Północnej).

 

2. Udział monitoringu ptaków krajobrazu rolniczego w okresie pozalęgowym koordynowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na zlecenie Państwowego Instytutu Badawczego z Puław. Wyniki monitoringu ukazały się w Kwartalniku OTOP „Ptaki”.

 

3. Uczestnictwo w warsztatach pt.”Inwentaryzacja i monitoring ptaków szponiastych na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków sieci  Natura 2000 – teoria, praktyka, działanie”. Podczas warsztatów szukaliśmy gniazd ptaków szponiastych – udało nam się znaleźć łącznie 57 gniazd. Warsztaty umożliwiły poszerzenie wiedzy teoretycznej o ptakach szponiastych i sowach, a także sprawdzenia tej wiedzy w terenie. Ponadto Koło planuje dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem, pomoc w monitoringu sów oraz ptaków szponiastych. W ten sposób przyczynimy się do czynnej ochrony tych zwierząt oraz zdobędziemy umiejętności niezbędne w przyszłej karierze zawodowej, związanej np. z pracą w Parkach Narodowych czy organizacjach pozarządowych związanych z ochroną przyrody.

 

4. Przygotowanie i realizacja dwóch obozów ornitologicznych

obóz edukacyjno-badawczego nad Doliną Biebrzy na terenie Czerwonego Bagna w leśniczówce Grzędy oraz w miejscowości Osiek w dniach 1-5 maja. Celem wyjazdu było wykonanie liczeń w celu poznania awifauny migracyjnej Parku Narodowego. Odbyły się również warsztaty dla członków Koła z następujących dziedzin: metody liczenia ptaków oraz identyfikacja gatunków w terenie, prowadzone przez doświadczonych członków Koła. Obóz realizowany był wspólnie z Kołem Botaników, co umożliwiło kompleksowe zbadanie tego terenu 

– listopadowy obóz na Helu celem wyjazdu było wykonanie liczeń migrujących ptaków na Półwyspie Helskim oraz obrączkowanie ptaków. Ponadto przeprowadzono warsztaty dla członków Koła z następujących dziedzin: metody liczenia ptaków, identyfikacja gatunków w terenie. Zaobserwowano 59 gatunków, zaobrączkowani 33 ptaki z 13 gatunków. Obóz był doskonałą okazją do zainteresowania nowych członków działalnością Koła.

 

5. Zaplanowanie i realizacja własnego projektu inwentaryzacji puszczykowatych (Strigidae) w kompleksie południowym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wykonaliśmy trzy kontrole na terenie Gdańska: Żółtym szlakiem od ul.Podhalańskiej w Oliwie do ul. Góralskiej na Niedźwiedniku,  Od Złotej Karczmy poprzez Dolinę Radości do Doliny Oliwskiego Potoku, Dolina Strzyży.

Na powierzchni nr 1 wykryliśmy pojedynczego samca puszczyka, natomiast na powierzchni nr 2 dwa samce, na skrajach terytorium. Na podstawie obserwacji wywnioskowaliśmy, że TPK znajdujący się z bezpośrednim sąsiedztwie wielkiej i prężnej aglomeracji miejskiej Trójmiasta, jest narażony na wiele zagrożeń. Park jest terenem  izolowanym przez tereny miejskie o gęstej zabudowie oraz przez trasy komunikacyjne o intensywnym ruchu drogowym. Trasy komunikacyjne i ciągi osiedlowe izolują park od zewnątrz oraz dzielą go na drobne fragmenty. Te czynniki mogą mieć znaczący wpływ na sowy – ptaki drapieżne, znajdujące się na szczycie piramidy troficznej i szczególnie wrażliwe na wszelkie zmiany w środowisko. W południowej części Parku stwierdziliśmy jedynie puszczyki, obecność włochatki nie została potwierdzona.

 

6. Liczenie ptaków wodnych zimujących w miastach Polski – Celem akcji jest uzyskanie wiedzy o liczebności krzyżówek i łabędzi niemych, a także innych ptaków wodnych (za wyjątkiem mew) zimujących w miastach. Na podstawie dotychczasowej wiedzy opartej na fragmentarycznych danych, można przypuszczać, że miasta zimą gromadzą znaczący procent populacji krzyżówki i łabędzia niemego zimujących w Polsce. Członkowie Koła dokonali liczeń w obrębie całej aglomeracji Trójmiejskiej.

 

7. Akcja Karmnik organizowana przez Kuling – obrączkowaliśmy ptaki w Stacji Obrączkarskiej w Górkach w grudniu. Ptaki były łapane były co dwa tygodnie, w bliskiej odległości karmnika, do którego dosypywany był regularnie, następnie obrączkowane, mierzone, ważone oraz wypuszczane. Zespół zaobrączkował dotychczas 366 ptaków, co stanowiło najlepszy wynik podczas ubiegłorocznej Akcji Karmnik.

 

8. Udział w VII Bałtyckim festiwalu Nauki. W ramach Festiwalu Koło zorganizowało wycieczkę edukacyjną dla dzieci ze szkół podstawowych. Wyspa Sobieszewska, na której to odbyła się wycieczka to miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych na skalę ogólnokrajową, ostoja różnorodności biologicznej w granicach wielkiej aglomeracji miejskiej – Gdańska. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tutaj coś dla siebie. Zainteresowani ssakami mogą liczyć na spotkanie sarny, dzika, a nawet foki szarej odpoczywającą na plaży. Jest to również raj dla wielbicieli ptaków – znajdują się tu dwa rezerwaty ornitologiczne – Mewia Łacha i Ptasi Raj.

    W czasie wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły uczestnicy poznali fakty przyrodnicze związane z wyspą oraz uzyskają informacje o metodach ochrony przyrody. Przy pomocy atlasów i kluczy oznaczali spotykane gatunku zwierząt pod okiem doświadczonych ornitologów. Uczestnicy będą mieli również niepowtarzalną okazję obserwacji przy pomocy lunety i profesjonalnych lornetek ptaków przebywających na terenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Na specjalnie przygotowanych kartach obserwacji biorący udział w wycieczce będą notować swoje spostrzeżenia. Otrzymali materiały informacyjne, zachęcające do dalszego zgłębiania wiedzy przyrodniczej.

 

Członkowie koła uczestniczyli ponadto w wielu innych inicjatywach: licznych obozach ornitologicznych organizowanych przez m.in. KEiZK UG nad Jeziorem Drużno, grupę Kuling w Ujściu Wisły, obóz Wicie, czy obozy Akcji Bałtyckiej. Pomagaliśmy w liczeniach ptaków szponiastych na Mierzei Wiślanej oraz Półwyspie Helskim w ramach akcji Drapolicz, czy corocznych liczeniach ptaków na Zatoce Gdańskiej. Jesteśmy jednym z najliczniejszych i najprężniej działających kół naukowych na kierunku Biologia.