Spotkanie Koła 20.04.10

Dnia 20 kwietnia (wtorek) w pawilonie, Al. Legionów 13, sala nr 15. o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Koła.
Na spotkaniu Adam Janczyszyn opowie o marcowej wyprawie nad Bosfor – m.in. o przelocie bocianów i ptaków szponiastych.
14 maja odbędą się obchody 40-lecia Biologii na UG, na których odbędzie się m.in konkurs Kół Naukowych – bierzemy w nim udział. Nagroda główna to 5 tys. zł! Wykonamy poster przedstawiający naszą działalność – na spotkaniu omówimy szczegóły.

W ten czwartek oraz prawdopodobnie w weekend organizujemy wyjście na sowy, o godz. 19.32 jedziemy autobusem 126 z dworca autobusowego przy SKM we Wrzeszczu.
Chętnych prosimy o kontakt.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w najbliższych wydarzeniach!

Konferencja PTZool

W dniach 17-20 września 2009 w Lublinie odbyła się Konferencja Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, „Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia”. Nasze Koło reprezentowały Ania Słonina i Magdalena Hadwiczak. Prezentowane były postery:

Dariusz Jakubas, Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, Magdalena Hadwiczak, Anna Słonina, Wojciech Glac: Zmiany kondycji ciała i poziomu stresu u potrzosa Emberiza schoeniclus w zależności od wieku, płci i fazy sezonu

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, Dariusz Jakubas, Dorota Kidawa, Anna Słonina: Zmiany kondycji ciała samców i samic alczyka Alle alle w sezonie lęgowym

Oto jeden z posterów:

 

VIII BFN

   W związku z dużym zainteresowaniem, którym cieszyła się nasza wycieczka z okazji ubiegłorocznego Festiwalu Nauki, w tym roku również organizujemy “Wyspę przyrodniczych skarbów”. W wycieczce będą uczestniczyły dzieci z klas szkoły podstawowej 4-6, miejsca są już zarezerwowane. Termin wyprawy: 27 maja, godz. 9.00-15.00.

   Wyspa Sobieszewska to miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych na skalę ogólnokrajową. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tutaj coś dla siebie. Botanicy zachwycą się mikołajkiem nadmorskim, storczykami takimi jak kruszczyk rdzawoczerwony. Zainteresowani zwierzętami mogą liczyć na spotkanie sarny, dzika, bobra, a nawet foki szarej odpoczywającą na plaży. Jest to również raj dla amatorów ornitologii – znajdują się tu dwa rezerwaty ornitologiczne – Mewia Łacha i Ptasi Raj. Ma tu też swoją siedzibę Stacja Ornitologiczna Państwowej Akademii Nauk.
   W czasie proponowanej wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły uczestnicy poznają fakty przyrodnicze związane z wyspą. Przy pomocy atlasów i kluczy będą oznaczać spotykane gatunku roślin i zwierząt Uczestnicy będą mieli również okazję obserwacji przy pomocy lunety i lornetek ptaków przebywających na terenie rezerwatu. Na kartach obserwacji biorący udział w wycieczce będą notować swoje spostrzeżenia.

   Z okazji Festiwalu Koło planuje kupić dwie nowe lornetki oraz udostępnić uczestnikom materiały informacyjne o Wyspie Sobieszewskiej. 

 

 

                                                fot. Magdalena Hadwiczak

 

Monitoring ptaków w rezerwacie “J. Udzierz”

    W tym roku na terenie rezerwatu przyrody “Jezioro Udzierz” (opisane ono zostało w dziale “Ciekawe Miejsca”) będzie prowadzony monitoring ptaków lęgowych. Jest on prowadzony pod patronatem Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Finansowane ono jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koordynatorem monitoringu jest Piotr Rydzkowski. Monitoring polega na liczeniu ptaków zarówno w trakcie wędrówki wiosennej i jesiennej oraz ptaków lęgowych na terenie rezerwatu. Ważne są gatunki dla których jezioro jest jedynym lub jednym z niewielu miejsc lęgowych. W trakcie całego okresu od końca marca do października jest przewidziane wykonanie 12 liczeń w odstępach raz na miesiąc z zagęszczeniem ich do dwóch w miesiącu w miesiącach maj-lipiec. Taki układ liczeń jest ukierunkowany w możliwość wykrycia i policzenia ważnych gatunków ptaków dla tej ostoi o randze europejskiej. Gatunkami takimi są: perkozy, gęsi, wiele gatunków kaczek i chruścieli, rybitwy i wiele innych gatunków. Monitoring ten pozwoli na ustalenie stanu środowisk na terenie ostoi i zaproponowaniu działań polegających na jego lepszą ochronę.

    Pod koniec marca (27.03 sobota) wraz z Piotrkiem R. byliśmy na terenie rezerwatu i wykonaliśmy liczenie ptaków. Lustro jeziora było rozmarznięte ale tylko w południowej jego części, natomiast północna część pozostała nadal zamarznięta. Mimo to na jeziorze zaobserwowaliśmy mnóstwo ptaków. Policzyliśmy następujące gatunki w liczbach:

– bielik 4

– świstun 300

– głowienka 30

– gęgawa 16

– perkozek 2

– zausznik 2

– perkoz rdzawoszyi 1

– gągoł 8

– rożeniec 3

– czernica 12

– krzyżówka 12

– krakwa 6

– perkoz dwuczuby 5

– płaskonos 3

– cyraneczka 6

– żuraw 6

– kszyk 1

– nurogęś 15

    W kwietniu będzie kolejne liczenie połączone z liczeniem łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus. Osoby chętne do uczestnictwie w monitoringu proszę o kontakt ze mną.

 

 

Młody bielik, jeden z 4 krążących nad jeziorem (fot. P. Rydzkowski)
Widok na podmokłe łąki jeziora (fot. P. Rydzkowski)