Spotkanie Koła, Liczenia zimowe

Serdecznie zapraszam na spotkanie Koła, które odbędzie się w poniedziałek 18.01.2010, Al. Legionów 13, sala nr 15. o godzinie 17:00.

Podczas spotkania Antek Marczewski przedstawi prezentację pt.

“Wśród birginiaków i innych ptaków – przyrodnicze wrażenia z wypraw do Estonii”

Po prezentacji w planach jest omówienie planowanych projektów monitoringu włochatki i pluszcza na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie informujemy, że w styczniu liczone będą ptaki wodne (poza mewami) zimujące na trójmiejskich ciekach i zbiornikach. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt.