Obóz J.Udzierz maj 2009

 Relacja z obozu w rezerwacie „Jezioro Udzierz”

Szczegóły obiektu rez. J.  Udzierz

Celem zachowania zróżnicowanej gatunkowo i ilościowo ornitofauny, flory oraz interesujących zbiorowisk roślinnych, także części otaczających je szuwarów, torfowisk i łąk, w 2000 roku utworzono rezerwat „Jezioro Udzierz”. Samo jezioro położone w oddaleniu od ruchliwych dróg, trudno dostępne jest bardzo dogodnym miejscem lęgów i odpoczynku licznego ptactwa.

Szata roślinna liczy ponad 500 gatunków roślin naczyniowych. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 229,88 ha.

Rezerwat chroni zarastające zeutrofizowane jezioro jako ciekawy obiekt badań ornitologicznych. Przybywający mają możliwość zobaczyć rzadkie ptactwo wodne: gęś gęgawę, żurawia, bąka, perkoza, łabędzia niemego, cyraneczkę i wiele innych. Z ptaków drapieżnych – orła bielika, trzmielojada, gołębiarza, krogulca, sokoła wędrownego, kobuza, rybołowa, kanię czarną i błotniaka stawowego oraz bogatą szatę roślinną. Jest to rezerwat florystyczno – ornitologiczny. Rezerwat jest dla ptaków wspaniałym siedliskiem, wprost rajem. Kto ze zwiedzających raz obejrzał rezerwat, będzie do niego wracał.            

Relacja z obozu 

Obóz trwał od 30 kwietnia do 3 maja. Z powodu bardzo krótkiego długiego weekendu majowego nie można było przedłużyć okresu trwania obozu jak również i nie było możliwości osobowych na jego przedłużenie. 

            Miejsce obozu nie zostało przypadkowo wybrane, gdyż J. Udzierz jest niesamowicie ciekawym miejscem ornitologicznym, dlatego też podczas obozu były robione liczenia ptaków oraz chwytanie i obrączkowanie ptaków wróblowych. Udało nam się złapać 39 ptaków z 13 gatunków, jak na dwa dni łapania to całkiem niezły wynik tym bardziej że łapanie było bardzo spontaniczne.

 

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Piecuszek

12

2

Kapturka

8

3

Potrzos

3

4

Trznadel

3

5

Czarnogłówka

3

6

Pliszka siwa

2

7

Piegża

2

8

Cierniówka

1

9

Szpak

1

10

Kos

1

11

Pleszka

1

12

Brzęczka

1

13

Rudzik

1

 

            Podczas trwania obozu również liczyliśmy i obserwowaliśmy ptaki wodno-błotne takie jak: perkoz dwuczuby, perkozek, perkoz zausznik, krzyżówka, gągoł, głowienka, czernica, płaskonos, czapla siwa, czapla biała, bąk, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, gęgawa, żuraw, rybitwa białoskrzydła, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, śmieszka, bielik, błotniak stawowy, myszołów, kobuz i wiele innych.

            Wielkie podziękowania dla Eweliny Kurach za to że zechciała obrączkować na obozie oraz dla Andrzeja Skwiercza za przywiezienie sprzętu na obóz. W obozie wzięli udział: Magda Hadwiczak, Marcin Węsiora, Ania Słonina, Wioleta Weisbrołt, Andrzej Skwiercz, Marta Moszczyńska, Jacek ?, Radek Pyrka, Marta Glama, Jowita Kurach i Piotr Nagórski

            Myślę że nie ma co wiele opowiadać o obozie po prostu pooglądajcie zdjęcia z obozu:

 

 

Obozowisko

Bogatka (Parus major)

Widok na Jezioro Udzierz

Nauka obrączkowania

Ewelina Kurach przy pracy

Trudy obozowego życia 🙂 zwiedzamy okoliczne tereny

Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

Kos (Turdus merula) w rękach KOSiarzy 🙂

Relacja ze spotkania 19/10/2009

Dnia  19.10.09r. odbyło się spotkanie Koła, na którym:

– Magda Hadwiczak, Ania Ślęzak i Marcin Węsiora zrelacjonowali letni obóz nad Jeziorem Drużno.  To płytkie, zarastające jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych,  wraz z pobliskimi terenami tworzy rezerwat Jeziora Drużno (miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego, głównie kaczek, perkozów, mew i rybitw; również drobnych ptaków wróblowych).

Kołowicze uczestniczyli w standardowych pracach związanych z obozem obrączkarskim, a ponadto w badaniach molekularnych i biometrycznych prowadzonych na rokitniczce (Acrocephalus schoenobaenus).

– Kuba Typiak opowiedział nam co nieco o pracy w Stacji Obrączkarskiej, o obrączkach, o historii Wyspy Sobieszewskiej i o lęgowej parze mewy czarnogłowej z Jeziora Drużno.

Odbyły się wybory, w ich wyniku ustanowiono nowy zarząd Koła w składzie:

Prezes – Magdalena Hadwiczak

Wiceprezes – Beata Waśko

Sekretarz –  Antoni Marczewski