Edukacja Ekologiczna

“Odkrywamy nasze plaże” projekt z zakresu edukacji ekologicznej 

finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

Partnerzy: Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego, Naukowe Koło Ornitologiczne Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Continue reading