Konferencja Zimorodkowa w Borach Tucholskich.

20 – 21.10.2011

Bardzo udany początek kwartału jesienno-zimowego zawdzięczać możemy  przyjaciółce i długoletniej członkini KOSa – Beacie.

Wszystko to za sprawą zaproszenia na konferencję „Aspekty biologii zimorodka Alcedo atthis w kontekście ochrony na terenie Polski i Republiki Czeskiej” zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Tucholski Parki Krajobrazowy, w której Beata brała czynny udział.

Całe wydarzenie miało miejsce w Fojutowie – wiosce w samym sercu Borów Tucholskich. Zajazd obsługujący konferencję stanął na wysokości zadania, zapewniając gościom oraz prelegentom komfort i wikt.

Referatowa część zebrania okazała się wysoce zadowalająca – relacje z prac elity naukowców w kwestiach Alcedo atthis pozwoliła na poszerzenie horyzontów ornitologicznych oraz dała możliwość obcowania z pionierskimi tematami badań, a uzupełniona została poprzez sesję terenową. Niestety nie udało się spotkać Zimorodka, ale pustkę po nim skutecznie wypełniły liczne Kowaliki Sitta europaea oraz nigdy się nienudzące sikory Parus major.

Oto tytuły referatów prezentowanych w czasie konferencji:

„Charakterystyka hydromorfologiczna wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego”,

Agnieszka Ewa Ławniczak, Tomasz Zgoła

„Struktura użytkowania zlewni wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego”,

Tomasz Zgoła

„Wykorzystanie danych o ponownych kontrolach dorosłych zimorodków (Alcedo atthis) dla określenia ich przeżywalności”,

Pavel Čech

„Rola pomocników (hel pers) w biologii lęgowej zimorodka (Alcedo atthis)”,

Pavel Čech

„Monitoring lęgu zimorodka (Alcedo atthis) w świetle podczerwonym”,

Václav Vilimovský

„Populacja zimorodka (Alcedo atthis) w Zaborskim Parku Krajobrazowym – porównanie wyników badań z roku 2011 i lat 1992-1994”,

Beata Waśko

Sekretarz

Konferencja PTZool

W dniach 17-20 września 2009 w Lublinie odbyła się Konferencja Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, „Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia”. Nasze Koło reprezentowały Ania Słonina i Magdalena Hadwiczak. Prezentowane były postery:

Dariusz Jakubas, Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, Magdalena Hadwiczak, Anna Słonina, Wojciech Glac: Zmiany kondycji ciała i poziomu stresu u potrzosa Emberiza schoeniclus w zależności od wieku, płci i fazy sezonu

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, Dariusz Jakubas, Dorota Kidawa, Anna Słonina: Zmiany kondycji ciała samców i samic alczyka Alle alle w sezonie lęgowym

Oto jeden z posterów: