Bubobory w Nadleśnictwie Strzebielino

W tym roku członkowie naszego Koła brali aktywny udział w akcji Bubobory. Bubobory to leśny projekt integracyjny i edukacyjny. Jego celem nie jest ponowna inwentaryzacja przyrodnicza stanowisk puchaczy, lecz wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących metod lokalizacji, monitoringu oraz ochrony najrzadszej polskiej sowy przez grupę zawodową tych leśników, którzy mają na zarządzanych przez siebie terenach stanowiska puchacza. 

W pierwszej części ornitolog Urban Bagiński przedstawił prezentację o biologii, identyfikacji i ochronie sów oraz o potencjalnych miejscach ich gniazdowania.

Druga praktyczna część polegała na nocnych nasłuchach. Stworzyliśmy 5 zespołów, w których był przynajmniej jeden ornitolog oraz leśnicy.  

Fotorelację z tego szkolenia można przeczytać na stronie Nadleśnictwa http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/strzebielino/aktualnosci/rdlpgdansk/jednostki/strzebielino/edukacja/lekcje-w-lesie-aktualnosci/bubobory-w-nadlesnictwie-strzebielino

 

a 

Relacja z warsztatów w Dolinie Słupi

Serdecznie zapraszamy do przeczytania relacji z pobytu członków KOS UG na warsztatach „INWENTARYZACJA I MONITORING PTAKÓW SZPONIASTYCH NA OBSZARACH SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW SIECI NATURA 2000 – TEORIA, PRAKTYKA, DZIAŁANIE”, które odbyły się pod koniec marca w Dolinie Słupi. Relację można przeczytać tutaj.